Valputställning i Uddevalla 2008

Valputställning i Uddevalla den 31:a augusti 2008

Lämna ett svar